Informace na následujících stránkách jsou určeny výhradně odborné zdravotnické veřejnosti a odborníkům dle definice odborníka podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění. V případě, že nejste tímto odborníkem, opusťte, prosím, ihned tyto stránky kliknutím na tlačítko NE.

Kliknutím na tlačítko ANO dobrovolně a o své svobodné vůli výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka a že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat.

V případě, že tomu tak není, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika a převzetí plné odpovědnosti za právní důsledky vyplývající z uvedení nesprávné skutečnosti zcela akceptuji.